A Solidarity Association for all Leftists

Dayanışma
birleştirir

Tüm solun dayanışma örgütü

Tüm solun dayanışma örgütü

Derneğimiz; tamamı kendisini politik sola ait hissederek bir araya gelmiş kişilerden oluşmaktadır. Biz politik ve ekonomik olarak tamamen bağımsızız. Sol içi akımlar üstü çalışıyoruz ve kesin olarak çoğulcu bir anlayışa sahibiz. Amacımız, devletin sol bireylere veya bir bütün olarak sol harekete karşı baskı uyguladığı durumlarda faal olmak ve dayanışmayı örgütlemektir. Sol içerisindeki mümkün her türlü farklılığa rağmen: Saldırılar karşısında hepimiz birlikte tutum sergiliyoruz!

Dayanışmacı Danışmanlık ve Kamuoyu Çalışması

Dayanışmacı Danışmanlık ve Kamuoyu Çalışması

Federal düzeyde başvuru noktalarımız ile, baskı durumunda, baskıya uğrayanlara danışmanlık sunuyoruz ve fiili olarak yanlarında duruyoruz, davaları/mahkemeleri takip ediyor, dayanışma eylemleri geliştiriyor ve destek sunuyoruz. Bizim önerimiz; baskıya karşı uzun vadede en etkili araçlardan birisi olan savcılık ve poliste ifade vermeyi red etmektir. Bunun dışında, faaliyetçilerin toplantı/gösteri yapma haklarını öğrenmeleri ve güncel yasal durumu tanımalarıdır. Bu ve başka konular üzeine, dayanışma üzerine, baskılara dair paneller, konferanslar ve grup akşamları düzenliyoruz.

Baskı Durumunda Maddi Destek

Baskı Durumunda Maddi Destek

Üye aidatları ve bağışlar sayesinde, politik içerikli bir davanın masraflarını kısmi olarak karşılayabilecek durumdayız. Bu masraflar, hukuki destek/avukat masrafları, para cezaları ve mahkeme giderlerini kapsamaktadır. Bu desteklerimiz ile, mağdurların maddi masrafları açısından yalnız bırakılmamasına katkı sunuyoruz ve hukuki yardım almanın kişinin cüzdanının durumuna bağımlı olmamasını garantiye almış oluyoruz.

Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük

Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük

İdari makamların ve burjuva siyasetinin kabul etmemesine rağmen Federal Almanyada da sol harekete mensup politik tutsaklar bulunmaktadır. Bunlar çoğunlukla Türkiye ve Kürdistandan gelenlerdir. Ama G20 karşıtı ve başka sol protestolara katılanlardan da güncel olarak tutuklananlar çoğalmakta ve yeni açılacak davalar bulunmaktadır. Bu ve başka durumlarda, çoğu zaman oldukça yüksek olan dava giderlerini karşılamak ve etkili bir savunma sağlamak için para topluyoruz. Bunlarıda aşan bir şekilde dayanışmamız, politik faaliyetlerinden dolayı takibata uğrayan, tutuklanan ve mahkum edilen dünyadaki bütün sol hareketlerin üyeleri içinde geçerlidir.

Baskı ve Takibe Karşı Temel Hakları Savunmak

Baskı ve Takibe Karşı Temel Hakları Savunmak

Devlet kurumları tarafından sol politik çalışmaların kısıtlanmasına karşı çıkıyoruz. Bu kısıtlamalar yıldırma amaçlı konulan yürüyüş kuralları olsun, toplantıların yasaklanması, solcu örgütlenmelerin yasaklanması yada tek tek faal kişilerin takibata uğraması olabilir, hiç fark etmez. Biz, politik bakış açıları ve eylem yöntemlerinden bağımsız olarak, bu türden baskılara muhatap olmuş bütün örgüt ve kişilerle dayanışma içerisindeyiz.

Sol Politik Faaliyetin Kriminalleştirilmesine Karşı

Sol Politik Faaliyetin Kriminalleştirilmesine Karşı

Yasaların kötüleştirilmesine, temel hakların kısıtlanmasına karşı çıkıyor ve bunu protesto ediyoruz. Bunun en açık örneği, yeni polis yasalarıdır. Bu yasalar insanları gözetleme ve daha çok baskı altına almada polise çok geniş imkanlar veriyor. Ama aynı zamanda temel hakların budanması, toplanma özgürlüğünün sinsice içinin boşaltılması, göçmen/ilticacı insanların haklarının yok edilmesindeki gelişmeler gibi konular da bizim ilgilendiğimiz ve karşı protestolar organize ettiğimiz konulardır.

Werde Mitglied
und unterstütze
unsere Arbeit!
Beratungstermine
der Rote Hilfe
Ortsgruppen
KontaktBeratungEnglishDayanışma
Rote Hilfe e.V.